home Det lønner seg å velge et fremmedspråk på skolen !

Konsekvenser for elever som velger fordypning i norsk, engelsk eller samisk eller arbeidslivsfag:

Elever som ikke er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, skal begynne med ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring ved studieforberedende utdanningsprogram. Disse elevene skal, i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2, ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. Timer til valgfrie programfag på Vg3 reduseres tilsvarende.

Konsekvenser for elever med fremmedspråk i grunnskolen i videregående opplæring:

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, og som fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II i videregående skole. Denne opplæringen er ferdig etter vg2. Elevene kan da velge om de ønsker å fortsette med nivå III på vg3. Dette er da et valgfritt programfag, som gir 1 ekstrapoeng og regnes som fordypning.

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket, som også er ferdig etter vg2. Disse kan da velge nivå II som valgfritt programfag på vg3 og får 0,5 ekstrapoeng.

(Forskrift til opplæringsloven § 1-10) flag

-Sitat Bondevik: "Jeg angrer på at jeg ikke lærte meg flere fremmedspråk i tillegg til engelsk. Fransk skulle jeg gjerne lært meg. Det hadde jeg hatt bruk for."

----------
-Programleder Dag Erik Pedersen snakker minst seks språk og fikk nylig utnevnelsen for aktivt å bruke fremmedspråk som: italiensk, tysk, fransk og spansk i sitt arbeid som journalist. Han lærte språkene som prof-syklist..!

Fransk er et språk som åpner en hel verden. "Jeg håper flere bruker muligheten til å bli kjent med språket på skolen."- Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Helga Pedersen (nestleder i AP) sier: "jeg har hatt mye bruk for fransk i mine reiser som politikker".

Tilbake